ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 15.10.2020Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВиК ЕКСПЕРТ“ КЪМ АВиК-ПЕРНИК

Дата на публикуване: 22.10.2020 16:51
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 15.10.2020Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВиК ЕКСПЕРТ“ КЪМ АВиК-ПЕРНИК    Постигнатият резултат от теста е, както следва:  20 верни въпроса – 100% - 20 точки – оценка 5 /максимална/. Постигнатият общ резултат от трите отделни оценки от тримата члена на конкурсната комисия от интервюто, разделен на 3, е 3,67. При обявени критерии за теста и интервюто: оценки в диапазона от 1 /най-ниска/ до 5 /най-висока/. Общият резултат /оценка/ от интервюто е средноаритметично между оценката от теста и общата оценка, формирана като средноаритметична от поставените от отделните членове на конкурсната комисия 3 /три/ оценки.   На първо място се класира единственият кандидат инж. Мая Симеонова Александрова с общ резултат /оценка/ 4,34.

Търсене