Новини
Конституираха новия Общински съвет на Ковачевци
07.11.2019
Заместник областният управител Иво Иванов откри първото тържествено заседание на новоизбрания Общински съвет в най-малката община в област Перник - Ковачевци за мандат 2019 – 2023 година.
На него кметът на общината Васил Станимиров и новоизбраните общински съветници положиха клетва. За председател на Общинския съвет бе избран Венцислав Тодоров.
11 са местните парламентаристи, които се заклеха да защитават интересите на гражданите, ръководени от Конституцията и върховенството на закона. Общинската избирателна квота е 72 гласа.
Иванов поздрави присъстващите и отправи призив към общинските съветници и градоначалника да работят съвместно в името на развитието на общината и благополучието на жителите й. Той апелира към това решенията през следващия четиригодишен мандат да бъдат вземани с диалогичност, прозрачност, единомислие и корективност.
Иванов изказа благодарност към председателя на Общинската избирателна комисия Мария Захариева, както и към нейния екип за отличната организация на Местните избори и подчерта, че Областна администрация Перник ще продължи да оказва необходимото съдействие на общината и общинския съвет.
Настоящият кмет на община Ковачевци Васил Станимиров ще ръководи общината за трети мандат. За него са гласували над 60% от избирателите.
Съгласно чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заседанието беше водено от най-възрастният общински съветник Кирил Михайлов.
Вр.и.д. кмет на Община Ковачевци Любомир Цветков предаде ключа-символ на населеното място на кмета Васил Станимиров.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия