Новини
Новият план-прием обсъди Комисията по заетост към Областния съвет за развитие
03.02.2020
Държавният план прием за 8 клас за учебната 2020/2021 г. в професионалните и профилираните гимназии, средните и обединените училища обсъдиха на предварителна работна среща днес членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в област Перник. Заседанието беше открито от областния управител инж. Емил Костадинов, а в работа му участваха заместник- областният управител Васил Павлов, началникът на РУО Ваня Коконова, директорът на Бюрото по труда Росен Симеонов, представители на общини, на синдикалните и работодателските организации.
„Динамичното икономическо развитие ни подтиква да работим гъвкаво и да съобразим план-приема на учениците в средните училища с нуждите в различните сектори.Образованието е един от основните приоритети на правителството. Голяма част от ресурсите са насочени за развитието на децата ни“, заяви инж. Костадинов. Той сподели мнение,че предложеният план-прием е балансиран, съобразен е с държавната политика на Министерство на образованието и науката и с традициите в Пернишка област.
Предложението на РУО за държавен план- прием предвижда откриване на 39 паралелки за кандидат-гимназистите - 11 профилирани и 28 професионални. Броят съвпада с реализираните паралелки за учебната 2019 – 2020 г. Планът включва пет нови паралелки в професионалните направления “Системно програмиране“, „Металообработващи машини", „Електрически превозни средства“ , "Предприемачески профил" и Съдебна администрация".
„Продължаваме да следваме приоритетите на Министерство на образованието. За наша радост директорите и педагогическите екипи в област Перник се съобразяват с тези норми. От тази година ще стартираме една нова дейност - допълнителен държавен план-прием. Това касае Обединените училища, които приключват обучението си в 10-ти клас с първи гимназиален етап. В тази връзка са вече предприети мерки за преобразуване на ОУ „Темелко Ненков“ в средно училище.Така учениците, които се обучават там ще могат да продължат във втори гимназиален етап“, уточни началникът на РУО Ваня Коконова.
От днес стартира и първият етап на двуразовото годишно онлайн анкетиране на потребностите на бизнеса. Формулярът е качен на сайта на Агенцията по заетостта и всеки , който има желание, може да го попълни в рамките на един месец
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия