Новини
Областният координационен съвет направи отчетни анализи
11.02.2020
 
Днес се проведе  Областен координационен съвет с участието на представители на общините на територията на област Перник. В него участваха  началникът на РУО – Перник, директорът на РДСП – Перник и представители на заинтересовани териториални структури. Под председателството на зам.-областния управител Иво Иванов общинските администрации представиха своите Отчетни анализи, съгласно Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система. В рамките на срещата беше направена и презентация от Регионалното управление по образование - Перник с обобщена информация относно свършеното до този момент от екипите за обхват. Постави се и акцент върху подкрепата, която е нужно да бъде оказана на социално слаби семейства, неосигуряващи присъствие на деца и ученици. Представиха се и различни дейности, инициирани от местните комисии на съответните общини. 
От проведеното заседание стана ясно, че Механизмът дава доста добри резултати по отношение на връщането и задържането на деца и ученици, което го определя като изключително успешен метод за прилагане в училищата и детските градини.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия