Новини
Областният инспектира ремонта на язовирите в селата Мещица и Конска
15.05.2020
Държавата започна ремонти на язовирите в селата Мещица и Конска. Областният управител инж. Емил Костадинов лично направи инспекция на водоемите. Ремонтните дейности са възложени на фирма „Монтажи“ към Министерството на икономиката.
„С реконструкцията на язовирите ще подобрим техническото им състояние, ще редуцираме рисковете от наводнения и ще осигурим безопасността на хората. Язовирите са държавна собственост и се привеждат в състояние, в което могат да бъдат експлоатирани безаварийно“, коментира инж. Костадинов.
В момента се извършват ремонтни дейности на земнонасипната стена на язовира в село Мещица. Значително се понижава нивото на преливника с цел предварително изпускане на по-големи количества вода при необходимост с цел предотвратяване на аварии, скъсване на стената при порои и други природни бедствия.
Ще се извърши ремонт на клетката на изпускателната тръба, на изпускателния кран и по чашката на язовира и билото на стената , където ще се насипе с трошен камък и ще се даде възможност за преминаване на автомобили през стената.
Срокът на изпълнение е 250 календарни дни. На този етап 20 процента от ремонтните дейности са изпълнени.
Тече ремонт на същите съоръжения и на язовира в село Конска. Изграден е нов успокоител на водата и се почиства пътя на водата от храсти и дървета. Там реконструкцията започна през месец ноември миналата година.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия