Контакти

Адрес: гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" №1Б,  п.к. 2300

БУЛСТАТ: 113055670

Телефон: +359 64 99 10, Факс: +359 76 60 47 55, Моб. тел.: +359 882 630 458

Работно време на Центъра за административно обслужване: от 9:00 ч. до 17:30 ч. без прекъсване

Работно време за администрацията: от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч.

Банкова сметка на ОА Перник:
IBAN: BG67FINV91503116562166
BIC: FINVBGSF


Областен управител        Васил Михайлов
        e-mail: oblast@pk.government.bg
                 тел. +359 76 649910                                                            
Заместник областен управител        Мирослав Стоицев
        e-mail: m.stoitsev@pk.government.bg 
                тел. +359 76 649916                                                           
Главен секретар Цветана Пиралкова
e-mail: piralkova@pk.government.bg 
тел. +359 76 649912
Експерт
      "Връзки с oбществеността"    
Габриела Владимирова
e-mail: press@pk.government.bg 
тел. +359 76 649910
 
Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Директор    Мариана Михайлова
     e-mail: m.mihailova@pk.government.bg
   тел. +359 76 649951
Главен счетоводител Юлиана Арнаудова
e-mail: arnaudova@pk.government.bg
тел. +359 76 649952
Старши юрисконсулт Ива Станилова
e-mail: i.stanilova@pk.government.bg 
тел. +359 76 649956
Главен експерт "Човешки ресурси" Светлана Петкова
e-mail: s.petkova@pk.government.bg 
тел. +359 76 649953
Главен специалист ПРАДКД Симона Томова
e-mail: s.tomova@pk.government.bg 
тел. +359 76 649914
Младши експерт
по НП "Старт на кариерата"
Антоан Димитров
e-mail: a.dimitrov@pk.government.bg 
тел. +359 76 649933
Главен специалист
"Отбранително-мобилизационна подготовка"
Петко Петков
e-mail: p.petkov@pk.government.bg 
тел. +359 76 649941
    Дежурни по областен съвет по сигурност e-mail: dejurni@pk.government.bg 
тел. +359 76 649966Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Директор

Стефка Петрова

e-mail: s.petrova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649957

Главен юрисконсулт

Елена Иванова

e-mail:  e.ivanova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649946

Главен експерт "Административен контрол"

Биляна Лазова

e-mail: b.lazova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649932

Главен експерт "Регионално развитие"

 арх. Екатерина Петрова

e-mail: e.petrova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649943

Главен експерт "Регионално развитие"

Изабела Борисова

e-mail:  i.borisova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649936

Главен експерт "Регионално развитие"

 инж. Любомир Тасев

e-mail:  l.tasev@pk.government.bg

тел.: +359 76 649944

Главен експерт "Регионално развитие"

 Росица Рангелова

e-mail: r.rangelova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649931

Старши експерт "Регионално развитие" 

инж.Диана Кирилова

e-mail:  d.kirilova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649944

Младши експерт "Регионално развитие" 

Марчела Василева

e-mail:  m.vasileva@pk.government.bg

тел.: +359 76 649944

Главен експерт "Държавна собственост"

Бистра Тодорова

e-mail:  b.todorova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649945

Главен експерт "Държавна собственост"

Боряна Сандова

email:  b.sandova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649945

Младши експерт "Държавна собственост"

Иглика Мартинова

e-mail: i.martinova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649958

Младши експерт "Държавна собственост"

Ана Момъкова

e-mail: a.momakova@pk.government.bg 

тел.: +359 76 649914

Изпълнител-шофьор

Митко Райков

тел.: +359 76 649910Финансов контрольор

Тодор Георгиев

e-mail: t.georgiev@pk.government.bg

тел.: +359 76 649954

Изпълнител-домакин

Дияна Борисова

e-mail: d.borisova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649955


Асоциация по водоснабдяване и канализация

Главен секретар

Румяна Мирчева

e-mail: avik@pk.government.bg

тел.: +359 76 649947

ВиК експерт

Невена Кирилова

e-mail: avik@pk.government.bg

тел.: +359 76 649947

Финансов експерт

Кристина Георгиева

e-mail: avik@pk.government.bg

тел.: +359 76 649947

Търсене
Електронна пощенска кутия
Избори 2017
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия