Биографии

Дата на публикуване: 19.10.2020 12:16

57-07-03Ilinka-Nikiforova-zam.-kmet-Obshtina-Pernik

Зам. областен управител на Област Перник: 

Илинка Никифорова

Рождена дата:

02.08.1956 г.

Образование:

1974 г. – 1978 г.

СУ „Св. Климент Охридски”  - гр. София

Специалност: I – психология; II – история

Образователна степен - Магистър психолог, учител по псохолология и учител по история

Професионален опит: 

2011-2014

Заместник кмет по образование, култура, младежки дейности и спорт

Община Перник

2009-2011

Директор на дирекция „Образование и култура”

Община Перник

2008-2009

Началник - отдел „Информация и анализи”

Държавна агенция за закрила на детето – София

2001-2008

Началник – отдел „Закрила на детето”

Общинска служба социално подпомагане – Перник

1991-2001

Експерт, началник отдел и зам. директор 

Регионална и общинска служба за социално подпомагане – Перник


Езици:

Руски език, Немски език,  Английски език

e-mail:   i.nikiforova@pk.government.bg
тел.: +359 76 649947


Търсене