Заседания 2021 г.


Наименование Брой тегления
Обяснителна записка 2020.pdf 8 Изтегли
Обяснителна записка 2021.pdf 11 Изтегли
Отчет на Бюджет 2020 г..pdf 11 Изтегли
Отчет за 2020 г..pdf 11 Изтегли
Бюджет 2021 г..pdf 13 Изтегли
Доклад за дейността на АВиК 2020.pdf 8 Изтегли
Протокол № 1 ОС РЕДОВНО 2021.pdf 11 Изтегли
писмо до МРРБ и МОСВ за Общото събрание 04.03.2021.pdf 29 Изтегли
Писмо до Кметовете на Общините за РПИП.pdf 32 Изтегли
Покана събрание ВиК 2021.pdf 44 Изтегли
МАНДАТ МРРБ И МОСВ МАРТ 2021.pdf 57 Изтегли
Редовно заседание на ОС за 04.03.2021г..pdf 56 Изтегли

Търсене