Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ПО ЧЛ.8б ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК 

 

Утвърдени със Заповед на областния управител: РД-19/30.01.2015г. 

/assets/baneri/download-pdf.png  Вътрешни правила утвърдени със заповед на областния управител

/assets/baneri/download-pdf.png Вътрешни правила на Областна администрация Перник, които уреждат поддържането на профила на купувача

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия