Архив на протоколи на Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана

Архив на протоколи на

Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана през 2017 година

Заповед № РД- 142/ 02.10.2017г.

Заповед № РД- 66/ 26.05.2017г.

Заповед № РД- 13/ 31.01.2017г.

Годишен доклад за 2017 година

Протоколи:

-26.01.17 г.

-02.02.17 г.

-30.05.17 г.

-06.06.17 г.

-21.06.17 г.

-03.07.17 г.

-12.07.17 г.

-25.07.17 г.

-03.08.17 г.

-10.08.17 г.

-20.09.17 г.

-20.10.17 г.

-09.11.17 г.

-27.11.17 г.

-17.12.17 г.

-21.12.17 г.


Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия