5.9. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945 год.

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Паметна плоча

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с. Жедна, в двора на училището

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В центъра до кметството

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметна плоча

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

193/0,80 см., деб. 0,6 см.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Гранит

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Военнослужещи от гр. Бобовдол

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

1963 год.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Загиналите в Отечествената война 1944-1945 год.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

септември

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

съгласно приложение 1

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

 

15.

СНИМКА

Приложение №2

 

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Изтрити букви, частично разрушен постамент, разбита площадка, липсва вратата на оградата,

 

Приложение 1

1.     ст. лейт. Владимир Иванов Мачков 1907-1944 г. с.Куманово

2.     серж. Аспарух Кръстев Радков 1921-1944 г. Сурдулица

3.     Серафим Крумов Богданински 1922-1944 г. Страцин

4.     Димитър Иванов Дупкин 1918-1944 г. Страцин

5.     Иван Миланов Вражев 1910-1945 г. Соболя

6.     Борис Рангелов Игнатов- 1915-1944 г. Страцин

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия