Областен съвет за развитие


Наименование Брой тегления
Областния съвет за развитие - Заповед.pdf 3 Изтегли
Правилник.pdf 16 Изтегли
Акт за създаване -12.12.2019.pdf 14 Изтегли
Протокол-03.11.2017.pdf 16 Изтегли
Протокол-16.03.2018 - 1.pdf 12 Изтегли
Протокол-16.03.2018 - 2.pdf 10 Изтегли
Протокол-16.01.2020.pdf 14 Изтегли
Протокол-18.12.2019г - 2.pdf 16 Изтегли
Протокол-18.12.2019г - 1.pdf 13 Изтегли
Протокол-27.03.2019.pdf 12 Изтегли
Протокол-31.12.2020.pdf 10 Изтегли
Заповед-18.07.2017.pdf 13 Изтегли
 1. Основна рубрика: Областни съвети и комисии
 2. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 3. Областен координационен център
 4. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 5. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 6. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 7. Областна комисия \"Военни паметници\"
 8. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 9. Областна комисия по транспорт
 10. Епизоотична комисия
 11. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Областен съвет по земеделие и гори
 14. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 15. Областен съвет по сигурност
 16. Областен съвет за противодействие на корупцията
 17. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 18. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 19. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 20. Областен съвет по условия на труд
 21. Областен съвет за развитие - Текуща страница

Търсене