Областен съвет за противодействие на корупцията


Наименование Брой тегления
Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност - Заповед.pdf 3 Изтегли
Протокол от 21.12.2020 г..pdf 11 Изтегли
Протокол 14.05.2018.pdf 8 Изтегли
План за работа на съвета за 2018.pdf 11 Изтегли
План за действие на съвета през 2017 година 8 Изтегли
Заповед № РД- 91/ 22.06.2017г. 8 Изтегли
Заповед № РД- 59/ 16.05.2017г. 11 Изтегли
Протокол 07.03.17 г. 8 Изтегли
Отчет на Плана за действие на съвета 12 Изтегли
Правилник за съвета по антикорупция (1).pdf 14 Изтегли
заповед Антикорупция.pdf 12 Изтегли
 1. Основна рубрика: Областни съвети и комисии
 2. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 3. Областен координационен център
 4. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 5. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 6. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 7. Областна комисия \"Военни паметници\"
 8. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 9. Областна комисия по транспорт
 10. Епизоотична комисия
 11. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Областен съвет по земеделие и гори
 14. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 15. Областен съвет по сигурност
 16. Областен съвет за противодействие на корупцията - Текуща страница
 17. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 18. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 19. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 20. Областен съвет по условия на труд
 21. Областен съвет за развитие

Търсене