Комисия по заетост към областния съвет за развитие


Наименование Брой тегления
Комисията по заетост при Областния съвет за развитие - Заповед.pdf 3 Изтегли
Регионална програма за заетост - 2021 г..pdf 6 Изтегли
Протокол 19.04.2021 г..pdf 6 Изтегли
РПЗ 2021.pdf 5 Изтегли
Zapoved KZ....pdf 6 Изтегли
Протокол 11.02.2021-руо.pdf 6 Изтегли
Протокол 17.10.2019.pdf 10 Изтегли
Протокол 03.02.2020.pdf 11 Изтегли
Протокол 17.10.2019.pdf 6 Изтегли
Протокол 13.02.2018.pdf 11 Изтегли
Протокол 06.11.2020 г..pdf 8 Изтегли
Протокол 14.08.2018г..pdf 11 Изтегли
Протокол 12.02.2019 г..pdf 10 Изтегли
Протокол 17.04.2019 г..pdf 10 Изтегли
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА В ОБЛАСТ ПЕРНИК (1 АВГУСТ - 20 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.).pdf 9 Изтегли
Протокол 03.02.2019г..pdf 6 Изтегли
Протокол 18.10.2018.pdf 14 Изтегли
Протокол 18.04. 2018 г..pdf 8 Изтегли
Протокол 26.03.2019 – Копие.pdf 13 Изтегли
Протокол 27.03.2018 – Копие.pdf 11 Изтегли
Заповед РД-28 от 1.03.2017.pdf 11 Изтегли
Протокол 24.04.2017.pdf 8 Изтегли
Заповед РД-127 от 22.08.2017.pdf 8 Изтегли
Правилник (3) (3).pdf 12 Изтегли
Zapoved KZ1.pdf 7 Изтегли
 1. Основна рубрика: Областни съвети и комисии
 2. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 3. Областен координационен център
 4. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 5. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 6. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 7. Областна комисия \"Военни паметници\"
 8. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 9. Областна комисия по транспорт
 10. Епизоотична комисия
 11. Комисия по заетост към областния съвет за развитие - Текуща страница
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Областен съвет по земеделие и гори
 14. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 15. Областен съвет по сигурност
 16. Областен съвет за противодействие на корупцията
 17. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 18. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 19. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 20. Областен съвет по условия на труд
 21. Областен съвет за развитие

Търсене