Епизоотична комисия


Наименование Брой тегления
Епизоотична комисия - Заповед.pdf 5 Изтегли
Протокол 27.04.2021.pdf 5 Изтегли
Доклад - м. април.pdf 6 Изтегли
Доклад - м. януари.pdf 5 Изтегли
Протокол 04.03.2021.pdf 5 Изтегли
Доклад - м. февруари.pdf 6 Изтегли
Заповед - Епизоотична....pdf 8 Изтегли
Протокол 10.02.2021.pdf 7 Изтегли
Доклад за областната епизоотична комисия.pdf 16 Изтегли
Протокол 19 08 2019.pdf 8 Изтегли
Протокл 18.12.2019.pdf 8 Изтегли
Протокл 15.10.2019.pdf 8 Изтегли
Доклад - м. декември.pdf 10 Изтегли
Протокол 08.05.2020 г..pdf 11 Изтегли
Протокол 01.10.2019.pdf 8 Изтегли
Протокол 08.10.2019.pdf 9 Изтегли
Протокол 03.09.2018.pdf 8 Изтегли
Протокол 03.09.2019.pdf 8 Изтегли
Протокол 05.08.2019.pdf 11 Изтегли
Протокол 14.01.2020.pdf 8 Изтегли
Протокол 08.12.2020.pdf 12 Изтегли
Протокол 16.07.2019.pdf 8 Изтегли
Протокол 12.08.2019.pdf 8 Изтегли
Протокол 10. 09. 2019.doc 14 Изтегли
Протокол 12.04.2019.pdf 13 Изтегли
Протокол 27.09.2019.pdf 10 Изтегли
Протокол 29.05.2019.pdf 12 Изтегли
Протокол 22.07.2019.pdf 15 Изтегли
Протокол 27.08.2019.pdf 12 Изтегли
Протокол 21.08.2019.pdf 10 Изтегли
Протокол 29.07.2019.pdf 11 Изтегли
Протокол 29.11.2019.pdf 11 Изтегли
Протокол 31.07.2019.pdf 10 Изтегли
Протокол 26.10.2017.pdf 11 Изтегли
Протокол 11.09.2017.pdf 12 Изтегли
Протокол 12.07.2018 г..pdf 10 Изтегли
Заповед РД-29 от 01.03.2017.pdf 8 Изтегли
Заповед РД-129 от 22.08.2017.pdf 8 Изтегли
Zapoved №RD-103 ot 12.12.2019.pdf 5 Изтегли
Утвърден правилник 08.12.2020г. (1).pdf 14 Изтегли
 1. Основна рубрика: Областни съвети и комисии
 2. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 3. Областен координационен център
 4. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 5. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 6. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 7. Областна комисия \"Военни паметници\"
 8. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 9. Областна комисия по транспорт
 10. Епизоотична комисия - Текуща страница
 11. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Областен съвет по земеделие и гори
 14. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 15. Областен съвет по сигурност
 16. Областен съвет за противодействие на корупцията
 17. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 18. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 19. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 20. Областен съвет по условия на труд
 21. Областен съвет за развитие

Търсене