Областна комисия по транспорт


Наименование Брой тегления
Областна комисия по транспорт - Заповед.pdf 6 Изтегли
Протокол неприсъствено процедура ОКД 2021.pdf 13 Изтегли
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ ЗА 2020г..pdf 21 Изтегли
Заповед RD-112 ot 24.07.2017.pdf 14 Изтегли
Заповед РД-21 от 24.02.2017.pdf 12 Изтегли
Протокол 13.02.2019.pdf 15 Изтегли
Заповед РД-68 от 30.05.pdf 11 Изтегли
Протокол 08.08.2019.pdf 11 Изтегли
Протокол 09.01.2018.pdf 13 Изтегли
Протокол 28.11.2018.pdf 17 Изтегли
Протокол 23.07.2020г..pdf 12 Изтегли
Протокол 22.06.2017.pdf 10 Изтегли
Pravilnik KT ot 22.06.2017.pdf 6 Изтегли
Заповед за Транспорт 2020г. актауразирана (2).pdf 10 Изтегли
 1. Основна рубрика: Областни съвети и комисии
 2. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 3. Областен координационен център
 4. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 5. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 6. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 7. Областна комисия \"Военни паметници\"
 8. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 9. Областна комисия по транспорт - Текуща страница
 10. Епизоотична комисия
 11. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Областен съвет по земеделие и гори
 14. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 15. Областен съвет по сигурност
 16. Областен съвет за противодействие на корупцията
 17. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 18. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 19. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 20. Областен съвет по условия на труд
 21. Областен съвет за развитие

Търсене