Областна комисия по безопасност на движението по пътищата


Наименование Брой тегления
ПЛАН-ПРОГРАМА.pdf 15 Изтегли
Протокол 29.11.2017.pdf 19 Изтегли
Заповед РД-172 от 21.11.2017.pdf 15 Изтегли
Заповед РД-82 от 12.06.17.pdf 14 Изтегли
Заповед РД-44 от 06.04.2017.pdf 21 Изтегли
Протокол 14.07.2020 г..pdf 15 Изтегли
Протокол 13.11.2018.pdf 15 Изтегли
Протокол 07.03.2018.pdf 19 Изтегли
Протокол 12.09.2019.pdf 23 Изтегли
Протокол 10.01.2019.pdf 13 Изтегли
Протокол 04.04.2017.pdf 13 Изтегли
Протокол 21.01.2020 г..pdf 16 Изтегли
Протокол 27.03.2019.pdf 21 Изтегли
Протокол 17.09.18.pdf 15 Изтегли
Протокол 16.12.2020 г..pdf 17 Изтегли
правила по бдп (1).pdf 21 Изтегли
Безопасност -ЗАПОВЕД за правила (1).pdf 19 Изтегли
 1. Основна рубрика: Областни съвети и комисии
 2. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 3. Областен координационен център
 4. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 5. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 6. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 7. Областна комисия \"Военни паметници\"
 8. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата - Текуща страница
 9. Областна комисия по транспорт
 10. Епизоотична комисия
 11. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Областен съвет по земеделие и гори
 14. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 15. Областен съвет по сигурност
 16. Областен съвет за противодействие на корупцията
 17. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 18. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 19. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 20. Областен съвет по условия на труд
 21. Областен съвет за развитие

Търсене