Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана

Председател: Иво Иванов
Секретар: Иванна Венева
Акт за създаване
Правилник
Протоколи:

Протоколи (Архив):
Прикачен документ: Заповед РД-142 от 02.10.2017.pdf с име на файл: Заповед РД-142 от 02.10.2017.pdf
Прикачен документ: Заповед РД-13 от 2017.pdf с име на файл: Заповед РД-13 от 2017.pdf

Наименование Брой тегления
Протокол 14.06.19.pdf 10 Изтегли
Протокол 12.12.2018 г.pdf 14 Изтегли
Заповед РД-13 от 2017.pdf 12 Изтегли
Годишен доклад за 2017.pdf 12 Изтегли
Годишен доклад за 2018.pdf 5 Изтегли
Pravilnik 7A 06.06.2017.pdf 12 Изтегли
Протокл 27.11.2017.pdf 10 Изтегли
Заповед РД-142 от 02.10.2017.pdf 10 Изтегли
комисия по чл.7.pdf 14 Изтегли
Протокол 25.07.2017.pdf 15 Изтегли
Протокол 01.02.2018.pdf 12 Изтегли
Протокол 02.02.2017.pdf 10 Изтегли
Протокол 26.01.2017.pdf 14 Изтегли
Протокол 06.07.2018.pdf 14 Изтегли
Протокол 04.12.2019.pdf 15 Изтегли
Протокол 03.07.2017.pdf 13 Изтегли
Протокол 01.03.2018.pdf 5 Изтегли
Протокол 06.06.2017.pdf 14 Изтегли
Протокол 03.08.2017.pdf 15 Изтегли
Протокол 03.10.2018.pdf 12 Изтегли
Протокол 14.01.2019.pdf 10 Изтегли
Протокол 08.11.2018.pdf 12 Изтегли
Протокол 12.07.2017.pdf 10 Изтегли
Протокол 07.06.2018г..pdf 14 Изтегли
Протокол 10.08.2017.pdf 8 Изтегли
Протокол 07.12.2017.pdf 12 Изтегли
Протокол 09.11.2017.pdf 11 Изтегли
Протокол 06.08.09.pdf 11 Изтегли
Протокол 17.01.2018.pdf 12 Изтегли
Протокол 21.06.2017.pdf 13 Изтегли
Протокол 20.09.2017.pdf 12 Изтегли
Протокол 20.10.2017.pdf 14 Изтегли
Протокол 21.12.2017.pdf 14 Изтегли
Протокол 16.07.2019.pdf 15 Изтегли
Протокол 14.02.2020.pdf 12 Изтегли
Протокол 18.11.2020 г.pdf 14 Изтегли
Протокол 24.10.2019.pdf 17 Изтегли
Протокол 22.03.2018.pdf 7 Изтегли
Протокол 25.07.2017.pdf 6 Изтегли
Протокол 26.11.2018г..pdf 12 Изтегли
Протокол 28.03.2019.pdf 12 Изтегли
Протокол 24.07.2020.pdf 12 Изтегли
Протокол18.05.2018г..pdf 12 Изтегли
Протокол 31.01.2020.pdf 11 Изтегли
Протокол 30.05.2017.pdf 12 Изтегли
Протокол 30.12.2019.pdf 10 Изтегли
 1. Основна рубрика: Областни съвети и комисии
 2. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 3. Областен координационен център
 4. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 5. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 6. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана - Текуща страница
 7. Областна комисия \"Военни паметници\"
 8. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 9. Областна комисия по транспорт
 10. Епизоотична комисия
 11. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Областен съвет по земеделие и гори
 14. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 15. Областен съвет по сигурност
 16. Областен съвет за противодействие на корупцията
 17. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 18. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 19. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 20. Областен съвет по условия на труд
 21. Областен съвет за развитие

Търсене