Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб


Наименование Брой тегления
Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие - Заповед.pdf 7 Изтегли
Заповед ОМП -2 27.01. 2020 г..pdf 19 Изтегли
Заповед ОМП -5 от 03.02.2020 г..pdf 25 Изтегли
Заповед ОМП -4 от 31.01.2020 г..pdf 29 Изтегли
Заповед ОМП -3 от 3.01.2020 г..pdf 32 Изтегли
Заповед ОМР-18 ot 28.07.2017.pdf 16 Изтегли
Заповед ОМП-1 от 22.01.2018.pdf 18 Изтегли
Протокол 04.11.2020 г..pdf 21 Изтегли
Протокол 24.02.2017.pdf 19 Изтегли
Протокол 13.02.2020 г..pdf 18 Изтегли
Протокол 06.02.2020 г..pdf 23 Изтегли
Протокол 27.01.2020 г.pdf 34 Изтегли
Протокол 30.10.2019.pdf 17 Изтегли
Протокол 30.01.2020 г.pdf 17 Изтегли
Протокол 26.02.2018.pdf 16 Изтегли
Протокол 30.10.2018.pdf 18 Изтегли
Протокол 30.11.2017.pdf 22 Изтегли
заповед кризисен щаб.pdf 16 Изтегли
 1. Основна рубрика: Областни съвети и комисии
 2. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 3. Областен координационен център
 4. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб - Текуща страница
 5. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 6. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 7. Областна комисия \"Военни паметници\"
 8. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 9. Областна комисия по транспорт
 10. Епизоотична комисия
 11. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Областен съвет по земеделие и гори
 14. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 15. Областен съвет по сигурност
 16. Областен съвет за противодействие на корупцията
 17. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 18. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 19. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 20. Областен съвет по условия на труд
 21. Областен съвет за развитие

Търсене