„Селското хоро в Пернишко” е кандидатурата на област Перник за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021г.

Дата на публикуване: 30.06.2021 12:02

 „Селското хоро в Пернишко” е  утвърдената кандидатура на област  Перник за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021г.

За участие в областния етап на процедурата в Областна администрация Перник постъпиха три кандидатури: „Селското хоро в Пернишко” на Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство”, автентичните песни на Женска фолклорна група „Граово”  при Народно читалище „Васил Левски -1968”, село Рударци  и „Мъжко хоро” на  Мъжка танцова група при  Народно читалище „Люлински изгрев 1903”, село Големо Бучино.

Кандидатурите бяха разгледани и оценени от комисия, назначена със заповед на областния управител на област Перник. В присъствието  на  заместник областния управител Ива Борисова,   хореографът  Александър Нецов Мариана Янкулова- старши учител „ Музика”,  проведоха първична селекция на кандидатурите по Националната система „Живи човешки съкровища – България“, постъпили в област  Перник.

Хорото е неизменна част от празничната култура на региона и се изпълнява винаги на лични, семейни, селищни и друг тип празници. „Граовското хоро”  е елемент от традиционната култура на Пернишкия  регион и се характеризира с пъргавина, лекота, скокливост с усещане за откъсване от земята. Танцът е наситен с много темперамент, динамика, координация на тялото, ръцете и главата и изключителна ритмичност.

През  юли 2021г., национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

Един от най-ефикасните начини за трайно съхранение на нематериалното културно наследство е грижата хората, които го олицетворяват, да продължават да усъвършенстват своите знания и умения и да ги предават на следващите поколения. Ще сме горди  и пернишкото граовско хоро да е в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство, защото   мaгиятa нa  xopoто e  могъща. Така по eдин пo-paзличeн нaчин, граовското хоро  щe ce зaпaзи и възpoди зa нoв живoт.

ГалерияТърсене