20.06.2019
Център за услуги и информация на граждани отвори врати в община Земен
В изпълнение на стратегията си и водената политика за повишаване нивото на обслужване, информираност и удобство, в Земен отвори Център за услуги и информация на граждани. Събитието уважиха заместник областният управител Иво Иванов, заедно с представители на администрацията. В новооткритото пространство жителите на общината ще могат да заплащат местни данъци и такси, включително данък сгради, годишен данък за превозни средства и др., както и да подават молби, заявления, скици, удостоверения и всички други услуги, съгласно административния регистър и Наредбата за администриране на местните такси.  Достъпността до него е улеснена и пригодена за хора с увреждания. Центърът се намира на адрес: ул. "Земенски манастир" №...

19.06.2019
Областният управител откри първата от поредица срещи „Вдъхновени – заедно срещу насилието”
„Вдъхновени – заедно срещу насилието” е част от поредицата инициативи и проекти на фондация П.У.Л.С. в партньорство с държавната власт в посока на нулевата толерантност към насилието и неговите разновидности в нашето общество, както и в подобряване благосъстоянието на децата в областта. Перник е първият град в страната, от който стартира поредицата от срещи.   В събитието се включиха представители на местни и регионални институции, сред които РДСП, ДСП, ОДМВР, РУО, училища, граждански организации и други структури, ангажирани със закрилата и правата на деца.„Струва си да говорим за насилието, като проблем на поведението и за насилието върху деца, което е световен...

17.06.2019
Губернаторът специален гост на събитието „Класика в парка” посветено на оперното изкуство
Областният управител Ирена Соколова прие поканата на Георги Симеонов – президент на „Опера Нова България”, Мирослав Маринов и представители на кино-театър „Освобождение” да е специален гост на премиерата на “Травиата” на 29 юни, част от проявата „Класика в парка”. Гостите представиха подробности около културното събитие, което ще се състои в парка на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” гр. София. Инициативата е с благотворителна характер като процент от продадените билети ще бъдат отчислени за изграждането на храм „Всички български светии” в двора на учебното заведение. Събитието е под патронажа на Столична община, а съорганизатори в него са Висше Транспортно училище „Тодор Каблешков”,...

17.06.2019
Губернаторът на Перник: „Новата Електронна платформа за продажба на имоти-частна държавна собственост е значителна крачка към ефективното предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса”
Ирена Соколова информира, че предстои въвеждането в експлоатация на Електронна платформа за продажба на имоти-частна държавна собственост. Тя ще се управлява от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) като целта й е да облекчи досегашната процедура по провеждането на търгове. „С въвеждането в експлоатация на е-система за провеждане на търговете, правим още една значителна крачка към електронизирането и прозрачността на извършваните административни дейности, към ефективното предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса. На този етап предстои избор на администратор, съответно компетентно оправомощено лице от Областна администрация - Перник, който ще администрира и поддържа функционалностите за управление от страна на нашата част...

16.06.2019
Областният управител приветства самодейците на фестивала в Драгичево
Областният управител Ирена Соколова приветства и поздрави участниците във Втория фолклорен фестивал "На мегдана у Драгичево"."За втора поредна година се провежда фолклорният фестивал и вече се утвърждава, добива приемственост и радва жителите и гостите на Драгичево и община Перник. Тук си дават среща талантливи самодейци - майстори на танца, песента, хумористичното и разказваческо изкуство от Югозапада, които съхраняват изконните български традиции. Заедно с това те радват и привличат младото поколение към фолклора и отправят послание за свързване с дълбоките корени и устои на родолюбието" каза Соколова при официалното откриване.Събитието, подготвено от НЧ "Пробуда - 1922 г." дава сцена на представители...

15.06.2019
Ирена Соколова подкрепи приятелската среща между ветераните на ФК "Черногорец" и ПФК "Левски" София
Ирена Соколова проследи приятелския мач между ветераните на ФК "Черногорец" (Ноевци) и ПФК "Левски" София. Срещата се състоя този следобед на стадиона в брезнишкото село. Тя бе част от програмата на традиционния селски събор и премина под мотото: "Шампиони в Ноевци".Губернаторът уважи поканата лично дошла от ФК "Черногорец", който е тазгодишния областен първенец по футбол за сезон 2018/2019 г. (мъже) при ОС на БФС – Перник."Поздравявам участниците и активната публика на турнира, провеждащ се от 2016 година насам и вече превърнал се в традиция. Радвам се, че спортисти като вас, дългогодишни играчи от силни и доказали се отбори, дават добър пример...

14.05.2019
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник

18.04.2019
Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»
 Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»

11.04.2019
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник"
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник

29.01.2019
УВЕДОМЛЕНИЕ
Областният управител уведомява, че при извършена на основание разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите инвентаризация на горските площи на територията на област Перник, са установени земеделски имоти, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите. Собствениците на съответните имоти ще получат писмена покана от страна на Изпълнителната агенция по горите, като следва в шестмесечен срок от получаването на поканата да подадат декларация до Изпълнителния директор на ведомството относно това дали желаят да ползват имота си като земеделска или горска територия. Ако не го направят в указания срок Изпълнителният директор ще отправи писмено предложение до Министъра на земеделието...

12.12.2018
Обявление на Заповед №РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията
Обявление на Заповед № РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Ковачевци, обл. Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия