Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

 

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12, т. 1, 2, 3 във връзка с член 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от служителите на Областна администрация Перник

     Политически кабинет      

Заместик областен управител

Иво Иванов

Подадена пред Министерския съвет

Заместик областен управител

инж. Васил Павлов

Подадена пред Министерския съвет

                                Администрация                      Вх. № и дата

Главен секретар

Цветана Пиралкова

51/05.12.2014г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Обща администрация

Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

Директор

Мариана Михайлова

50/02.12.2014г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен счетоводител

Юлиана Арнаудова

64/04.05.2015г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши специалист ПРДКД

Ана Момъкова

77/07.11.2016г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Специализирана администрация

 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Директор

Изабела Борисова

82/05.07.2017г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен юрисконсулт

Елена Иванова

55/08.01.2015г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт „Административен контрол”

Биляна Лазова

26/10.01.2011г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Старши експерт
„Регионално развитие”

Диана Кирилова

58/16.01.2015 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши експерт
"Регионално развитие"

Ваня Банкова

86/06.12.2017г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши експерт
"Регионално развитие"

Марчела Василева

73/12.07.2016г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт
„Държавна собственост”

Бистра Тодорова

33/02.04.2012 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт
„Държавна собственост”

Боряна Сандова

01/15.11.2008 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши експерт
„Държавна собственост”

Иглика Мартинова

06/15.12.2008 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Изпълнител-шофьор

Александър Методиев

85/16.10.2017 г.  /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Финансов контрольор

Йорданка Янева

81/02.06.2017 г.  /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Забележка:Декларациите на служителите от Областна администрация Перник са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Перник и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

Последна промяна от Вторник, 11 декември 2017г. 15:20 ч.Търсене