Регистър на военните паметници в област Перник

        На територията на област Перник 97 военни паметника, паметни плочи, морени и възпоменателни надписи.

Информацията за тях е диференцирана по общини:

1. Военни паметници в община Брезник (9)

2. Военни паметници в община Земен (14)
3. Военни паметници в община Ковачевци (13)
4. Военни паметници в община Перник (29)
5. Военни паметници в община Радомир (23)
6. Военни паметници в община Трън (11)
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия