инж. Валентин Димитров

Зам. областен управител на Област Перник:


Валентин Димитров

Рождена дата - 13.11.1962 г.

Образование:

- ВНВАУ "Георги Димитров"

Военна специалност - Радиолокация
Гражданска специалност - Радио инженер
Образователна степен - Магистър

- ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Специалност - Право 
Образователна степен - Магистър

Професионален опит: 

Октомври 2013  – 08. 12. 2014г.

Заместник кмет на СО – Район Витоша

Февруари 2011 – 01. 10. 2013г.

Директор  ОД МВР към МВР

1986 – 2011г.                                         

Служител в системата на МВР

Семейство:

Женен с две деца

e-mail:   v.dimitrov@pk.government.bg
тел.: +359 76 649931


Търсене