Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие (чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие ). Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Югозападния район – отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район” – София област, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.
/assets/baneri/download-pdf.pngГодишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия