Заседание на Регионалния съвет за развитие 25 февруари - 26 февруари 2016 г.
/assets/baneri/download-pdf.png Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в община Разлог


          Материали от заседание на РСР на ЮЗР, прооведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в Разлог:

/assets/baneri/download-pdf.png Ползи от използване на Строително-информационното моделиране
/assets/baneri/ppt-icon.png Първа покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-Б „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
/assets/baneri/word-doc-icon.png Представяне на добри практики за използване на минералните води за развитие на СПА туризма и подобряване на енергийната ефективност
/assets/baneri/ppt-icon.png Община Сандански – комплексно използване на минерални води
/assets/baneri/ppt-icon.png Предвидени за рехабилитация през 2016 г. пътища от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа, на територията на Югозападен район
/assets/baneri/ppt-icon.png Налични ресурси и възможности за пълноценно използване на минерални води в Югозападен район
/assets/baneri/ppt-icon.png Възможности за развитие на здравен туризъм в Югозападен район на България
/assets/baneri/ppt-icon.png Втора покана за проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.
/assets/baneri/ppt-icon.png „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия