4. Военни паметници в община Перник
 1. Паметна плоча - участие на перничани в Отечествената война /1944-1945 г./, гр. Перник
2. Морена на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г., с. Зидарци
3. Паметна плоча на загиналите във войните 1913-1918, 1944-1945 г., с. Витановци
4. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945г., с. Вискяр
5. Паметна плоча на загинали за родината от с. Велковци, Брезнишко 1912-1913 г.
6. Паметни плочи на загиналите за родината 1912-1913, 1915-1918 г., с. Студена
7. Паметници на загиналите във войните 1912-1913, 1915-1918 г., 1944-1945 г., с. Расник
8. Паметник на граничара мл.лейтенант Вергил Ваклинов, загинал на 02.07.1953 г.
9. Паметник на летец-изтребителя поручик Димитър Попов
10. Паметна плоча - 26 пехотен пернишки полк във войните 1912-1913 и 1915-1918 години., гр. Перник
11. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г., с. Мещица
12. Паметник на загиналите от с. Лесковец, Радомирско, 1912-13, 1915-1918
13. Паметна плоча на загинали във войните за национално освобождение и обединение, с. Кралев дол
14. Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913, 1915-1918 г., с. Кладница
15. Паметник - костница на загиналите в Отечествената война, с. Ярджиловци
16. Паметник в памет на загиналите герои от Г. Бучино през 1912-1918 г.
17. Морена на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г., с. Драгичево
18. Паметник на загиналите във войните 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 г., с. Дивотино
19. Паметник в памет на убитите и загинали герои от с. Църква за родината 1912-1913, 1915-1918г.
20. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Черна гора, община Перник
21. Паметник в памет на загиналите във войните - 1912-1913,1915-1945г., с. Боснек
22. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война
23. Паметна плоча на Загиналите за родината от с. Бела вода, околия Радомирска 1912-1913, 1915-1918 г.
24. Паметник на Загиналите в Балканската и Междусъюзническата война намиращ се в гр. Батановци
25. Паметна плоча на сградата на старото кметство в гр. Батановци
26. Военен паметник на загиналите жители на селата Райлово и Църнел във войните - с. Люлин, 2016
27. Паметник на загиналите жители през войните - с. Драгичево, 2016
28. Паметник на загиналите в Отечествената война 1941-1944 г., с. Студена
29. Паметник на генерал-майор Ваклин Церковски в кв. Църква
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия