Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район - 13 декември -14 декември 2016 г.
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 13-14.12.2016 г. в гр.Банско

Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 13-14.12.2016 г. в гр. Банско

Възможности за финасиране на проекти за администрации и бизнеса
Електронни административни услуги на община Радомир
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 ЮЗР
Изпълнение на програмите, финансирани от ЕСИФ ЮЗР
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 ЮЗР
Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 ЮЗР
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 ЮЗР
Програма Хоризонт 2020
Програми за ЕТС ЮЗР
Процедура Независим живот
Четвърта процедура за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия