Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 26 януари - 27 януари 2017 г.
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 26-27.01.2017 г. в Боровец

Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 26-27.01.2017 г. в гр. Боровец

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия