5.2. Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 год.

АНКЕТНА КАРТА

 

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Паметна плоча

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

В центъра на с. Стефаново

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В центъра

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Мраморна паметна плоча

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

 

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 год.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

Втората седмица на месец юни

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

„Загинали за Родината от с. Проваленица, Радомирско”

и списък на загиналите, съгласно приложение 1

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

 

15.

СНИМКА

Приложение №2

 

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Добро, заличени букви

 

Приложение 1

Загинали през 1912-1913 г.

1.     ф-л  Тодор Янев Воденичарски – о-в Трикери

2.     ст. под. Илия Петров Бачев - Негрита

3.     под. Добран Иванов Сиренячки – Орляк

4.     Заре Симеонов Игнатов – Злетовска река

5.     Заре Николов Чаворски – Дорхан

6.     Йордан Зарев Тричков – Серес

7.     Милен Начов Рескин – Бараков

8.     Стоил Димов Петрев – Кукуш

9.     Стоил Стойнев Петрев – Кресненско дефиле

10. Христо Тонев Рескин – Солун

11. Георги Стоянов Лкански – Златовска река

12. Никола Зарев Митов – Златовска река

13. Лазар Тонев Глиджов – Солун

Загинали през 1915-1918 г.

1.     ф-л Йордан Димов Барбов – Дупница

2.     ст. под. Андон Тонев Шумолячки – Забинци

3.     Асен Спасов Дулгерски – София

4.     Йордан Стоилов Ябукарски – Бурсун

5.     Младен Илиев Бачев - Календра

6.     мл.под. анани лазов Сиренячки – Карабаир

7.     Данаил Янев Рескин

8.     Илия Тошев Тафраджиски

9.     Йордан Атанасов Бачев – Клисура

10. Костадин Лазов Хайдуков – с. Голаш

11. Милан Миленов Чакмачки – Проваленица

12. Стоил Илиев Бачев – Проваленица

13. Спас Костадинов Сиренячки

14. Радуил Пенков Лукански – Соничка глава

15. Темелаки Димов Сиренячки – Чучулигово

16. ред. Иван Милев Ябукарски – Кайро

17. Тодор Илиев Шиячки - Проваленица

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия