5.7. Паметник на загиналите във войните 1912-1913 и 1915-1918 год.

АНКЕТНА КАРТА

 

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

в центъра на с.Негованци

.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В центъра, пред кметството и черквата

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметник-гранитни блокове

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

На част от загиналите са монтирани снимки.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Гранитни блокове - монолтин

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Илия Дамянов

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

1914 год.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 год.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

Св. Никола Летни

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

списък на загиналите, съгласно приложение 1

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

 

15.

СНИМКА

Приложение №2

 

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

добро, на места надписите са заличени и се нуждаят от възстановяване

 

Приложение 1

Загинали през 1912-1918 г.

1.     подп. Петър Наков – род. 1882

2.     подп. Михаил Симеонов – род. 1884

3.     Станислав З. Младенов – 1918, убит /1944 – 1945 ?/

4.     ефр. Анани Цветанов – род. 1874

5.     ред. Анани Стоянчов – род. 1887

6.     Кирил С. Пенев – род. 07.05.1919, убит 02.11.1944 при Страцин

7.     В. З. Йованичов – убит 02.07. 1917

8.     Милан Я. Вранчов – убит 1928

9.     Р. М. Свърдлев

10. М. Л. Христов

11. Д. В. Соколчев

12. П. Г. Гопооров

13. Ст. под. оф. Георги Андонов – род. 1887

14. Рангел С. Гойченов – род. 1887

15. Стойо И. Ташков – род. 06.05.1909, убит /1944 – 1945 ?/ Струмица

16. мл.подп. П. Милев – убит 1918

17. И. П. Пудев

18. И. Ст. Чернев

19. Й. Любенов

20. ред. Милен Гьонев – род. 1882

21. ред. Никола Стоименов – род. 1891

22. Владимир И. Стоянов – род. 1919, убит /1944 – 1945 ?/ Рудополе

23. С. Стоянчов

24. Д. А. Груев

25. А. Н. Графовски

26. Йордон Новев

27. Ив. Николов

28. Н. Ноев

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия