5.8. Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1915 и 1944-1945 год.

АНКЕТНА КАРТА

 

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

Паметна плоча

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

В центъра на с. Копаница

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

На стената на читалище „Хр. Ботев”

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметна плоча

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

 

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

12 юни 1977 год.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Загиналите във войните 1912-1915; и 1944-1945 год.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

Втората седмица на м. юни

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

„с. Копаница Пернишко загинали през войните”

и списък на загиналите, съгласно приложение 1

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

 

15.

СНИМКА

Приложение №2

 

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

добро

 

Приложение 1

Загинали през 1912-1915 г.

1.     Ванко Петрунов Илков

2.     Коце Илиев Стойнев

3.     Георги Стоянов Илиев

4.     Милан Петров Антов

5.     Миладин Петков Янков

6.     Милан Стоименов Илков

7.     Стоян Георгиев Стойнев

8.     Стоичко Недялков Дянков

9.     Симеон Николов Кръстев

10. Томан Велинов Антов

11. Боян Стоянов Илиев

12. Левитко Алексов Тонев

13. Никола Гоцев Илиев

Загинали през 1944-1945 г.

1.     Варадин Димитров Иванов – Страцин

2.     Вангелин Великов Стоименов – Драва

3.     Васил Крумов Иванов – Драва

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия