5.11. Загиналите във войните 1912-1918 год. и 1941-1945 год., и безследно изчезналите

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

В центъра на с. Горна Диканя

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В центъра, кв.197 А, парцел ІІ от плана на селото

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметник-три мраморни плочи

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

 

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Владимир Йорданов Крайнев

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

2006 год.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Загиналите във войните 1912-1918 год. и 1941-1945 год., и безследно изчезналите

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

01 октомври

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

Първа плоча –  имената на безследно изчезналите горнодиканци; на втората плоча имената на загиналите във войните 1912-1918 год.;  на третата плоча – имената на загиналите  1941-1945 год.

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

 

15.

СНИМКА

Приложение №2

 

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

добро

 

Приложение 1

Безследно изчезнали

1.Димитър Колев Йоргов

2.Мирчо Томев Долашки

Загинали 1912-1918 г.

1.           Андрее Поп Илиев

2.           Атанас Митев Гълъбов

3.           Благой Бонев Хаджийски-Маторачки

4.           Будин Стойнев Бакарски-Чаков

5.           Васил Стойков Димов

6.           Владимир Зашев Алексов

7.           Васе Костов Мартинов

8.           Георги Тонев Коджабашийски

9.           Георги Ранков Ангелов

10.       Георги Митев Гълъбов

11.       Илия Панов Петров

12.       Иван Михайлов Райков

13.       Йордан Стоименов Шипочки

14.       Костадин Тонев Райков

15.       Кирил Митев Иванов

16.       Кирил Стефанов Мартинов

17.       Кръстьо Игнатов Породински

18.       Лазар Митев Постолов

19.       Мите Тренчов Райков

20.       Никола Соколов

21.       Пене Зашев Алексов

22.       Рангел Илков Цамбов

23.       Рангел Гълъбов Благоев

24.       Ранко Николов Филипов

25.       Станко Атанасов Богоин

26.       Сотир Стоилков Кацарски

27.       Спас Михалков Хаджийски

28.       Стоян Зашев Алексов

29.       Тиме Костов Долашки

30.       Тиме Атанасов Попов

31.       Тоне Атанасов Богоин

32.       Тоне Христов Клисарски

33.       Христо Стойнев Крайнев

34.       Христо Георгиев Лангев

35.       Цене Коравски

Загинали 1941-1945 г.

1.Здравко Симеонов Младенов

2.Игнат Павлов Чобански

3.Йордан Христов Богоин

4.Манчо Станков Миленов

5.Петър Илиев Димов

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия