5.14. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война с. Долна Диканя

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Паметна плоча

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

В центъра на с. Долна Диканя

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

Поставена на стена на читалище „Никола Корчев”

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметна плоча

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

 

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Черен мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Загиналите в Отечествената война

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

Предпоследната седмица на м. юни

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

Имената на загиналите в Отечествената война, съгласно приложение 1

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

 

15.

СНИМКА

Приложение №2

 

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

добро

 

Приложение 1

Загинали в Отечествената война

1.     Свилен Н. Лазаров

2.     мл. серж. Свилен Д. Джамалов

3.     мл. серж. Стефан Т. Божилов

4.     Костадин В. Димов

5.     Георги В. Дойченов

6.     Яне Л. Пипишев

7.     Стойко М. Фърчалов

8.     Петър С. Кортов

9.     Атанас Б. Горолов

10. Владимир В. Кочев

11. Анани П. Палпурин

12. Димитър В. Лазаров

13. Кастадин З. Тафраджийски

14. Асен Г. Димов

15. Димитър Х. Чиширков

16. Драгомир Г. Колев

17. Георги Б. Гечев

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия