5.15. Загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 и 1941-1945 год. с. Дебели лаг

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

В центъра на с. Дебели лаг

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В центъра, пред кметството

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Монумент

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

Плоча на загиналите – 160/0,70 см.

Плоча на дарителите – 0,70/0,85 см.

Малка плоча – 0,50/0,40 см.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Гранитни блокове и черен мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Илия Апостолов, Салтир Станчев

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

1943 год.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 и 1941-1945 год.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

17 май

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

„Загинали за Родината” – на плочата на загиналите; плоча на дарители – имена; малка плоча – загинали през Втората световна война

и списък съгласно приложение 1

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

 

15.

СНИМКА

Приложение №2

 

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

добро

 

Приложение 1

„Загинали за Родината от с.Дебели лаг Радомирско 1912-1913 г.” от източна страна

1.Мл.под. Симеон К.Шияков                            -Кресненското дефиле

2. –ІІ-        Харалампи М.Минов               -Горна Джумая

3.Редник   Славе т.Дамянски                    -Параково

4.-ІІ-          Йордан С.Джамбязки             -Одрин

5.-ІІ-          Пене К.Бранков                       -Одрин

6.-ІІ-          Михал Н.Джокон                    -Одрин

7.-ІІ-          Симеон Т.Пудин                     -Дойран

8.-ІІ-          Милан Н.Минов                      -в.Повиян

9.-ІІ-          Рангел Т.Лазов                        -Радомир

10.-ІІ-        Стоимен Т.Радев                       -Радомир

11.-ІІ-        Богдан В.Размиров                 -Крива ливада

12.-ІІ-        Милан В.Минев                       -Крива ливада

13.-ІІ-        Стефан Д.Донински                -Кочани

14.-ІІ-        Димитър Н.Миланов               -Горна Джумая

15.-ІІ-        Методи П.Пищийски              -Селник

16.-ІІ-        Илия М.Пудин                         -с.Дорхан

17.-ІІ-        Панайот С.Минов                   -с.Костурино

18.-ІІ-        Ангел Л.Дудийски                            -с.Царево село

1915-1918 г.

19.Подпоручик Крум С.Станчев             -Комарево

20.Мл. под.Георги М.Минов                    -Добрич

21.Ефр.Григор Х.Данчев                          -Серско поле

22.Редн.Евлоги Г.Попов                          -Беласица

23.-ІІ-    Илия Л.Деянов                                     -Ксанти

24.-ІІ-    Анани М.Радев                            -Крива ливада

25.-ІІ-    Вотади А.Стойчев                       -с.Сурдолица

26.-ІІ-    Станко М.Пудин                         -с.Киевац

27.-ІІ-    Никола Д.Фильов                        -Бар.Джумая

28.-ІІ-    Алекси М.Казаков                       -Бар.Джумая

29.-ІІ-    Никола Л.Донински                    -в.Сонич.глава

30.-ІІ-    Георги Н.Пандурски                            -в.Сонич.глава

31.-ІІ-    Павел С.Стоянов                         -с.Дебели лаг

32.-ІІ-    Райчо Г.Миленков                      -с.Дебели лаг

33.-ІІ-    Борис Г.Миленков                      -с.Дебели лаг

34.-ІІ-    Станойко Н.Балабанов                -с.Дебели лаг

-размер на плочата на загиналите-70/160 см

Слава на героите

На западната страна на паметника текст:

Дарители:

Илия Апостолов

Салтир Станчев

Станойко Славев

Методи Тасев

Никола Радев

Иван Божилов

Борис Малчев

Атанас Сотиров

Строителен Комитет:

Станойко Славев-председател

Салтир Станчев-подпредседател

Методи Ст.Тасев-секретар

Цанко Сл.Дамянски-секретар

Замфир Панайотов

Стефан Григоров

Георги Джамбазки

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия