5.16. Загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 и 1941-1945г. от с. Чуковец

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Стария площад на с. Чуковец

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В центъра, пред кметството

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметник

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

100/180 см.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Бетон облицован с плочи

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

28.08.1943 год.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 и 1941-1945г. от с. Чуковец

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

09. май

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

„Загинали за Родината от с. Чуковец, Радомирско”

и списък на загиналите, съгласно приложение 1

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

 

15.

СНИМКА

Приложение №2

 

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Сравнително добро

 

Приложение 1

Загинали през 1912-1913 г.

1.     ст. под.  Костадин Хр. Кираджийски – Злетово

2.     ст. под. Стоян Кр. Милошов – Кукуш

3.     мл. под. Георги З. Палакаркин – Дупница

4.     ефр. Коле З. Тренчов – Радомир

5.     ефр. Филе М. Попов – Г. Джумая

6.     ефр. Сандо Ладжов – Лахна

7.     ред. Здравко Ст. Милошов – Селник

8.     ред. Илко Ил. Шуманов – Чуковец

9.     ред. Ненко П. Граматнички – Люле – Бургас

10. Христо П. Костов – Кочане

11. Стойо Н. Вучев – м. Сали Ага

12. Миле П. Сърбев – Чорлу

13. Лазар М. Сърбев – Злетово

14. Иван Б. Маланин – Лахна

15. Доне С. Рабучински – Баня чука

16. Георги К. Милошов – Злетово

17. Доне М. Милошов – Орляк

18. Саве И. Вучев – Пехчево

19. Станко З. Ненков – Бараково

20. Бане П. Попов – Чуковец

21. Петър Ив. Войнишки – Дупница

Загинали през 1915-1918 г.

1.     под. Йордан П. Кираджийски – Солун

2.     ст. под. Илия Н. Въжарски – Прокупле

3.     мл. под. Ташко М. Пундев – с. Майно

4.     мл. под. Асен И. Станков – с. Водоврат

5.     мл. под. Георги Н. Милошов – Бервиле

6.     мл. под. Васил П. Сърбев – Чуковец

7.     мл. под. Георги Н. Милошов – Кавадарци

8.     ефр. Никола С. Близначки – Бубаш – кьой

9.     ред. Миле Д. Гюолски – Превлата

10. ред. Тодор В. Кацарски – с. Мировече

11. ред. Илко С. Ненков – Еникьой

12. ред. Петър п. Кираджиски – р. Черна

13. ред. Анани С. Милков – Чуковец

14. ред. Миле З. Калапчиски – Радомир

15. ред. Симеон Н. Вучев – Самоков

16. ред. Михал С. Туфекчиски – с. Селник

17. ред. Видин Т. Вучев – Битоля

18. ред. Бане Хр. Йовчев – с. Бояновци

19. ред. Андон С. Войнички – Мущиян

20. ред. Доне Я. Шуманов – Сидония

Загинали през 1944-1945 г.

1.     Стоил Георгиев Кожухаров – 1906 – 1944 г.

2.     Врадимир Борисов кираджиев – 1923 – 1944 г.

3.     Кирил Димитров Галев – 1921 – 1944 г.

4.     Васил Манчов Лажов – 1920 – 1944 г.

5.     Дим. Маринов Яньов – 1912 – 1944 г.

6.     Драгомир Динев Сърбев – 1923 – 1945 г.

7.     Методи Лазарев Сърбев – 1921 – 1945 г.

8.     Руси Костадинов Коларски – 1919 – 1944 г.

9.     Симеон Донев Шуманов – 1910 – 1944 г.

10. Славчо Здравков Разцварков – 1913 – 1944 г.

11. Незнаен антифашист

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия