5.17. Паметник - мраморна плоча на загиналите във войните 1912-1918 и 1945 год.

АНКЕТНА КАРТА

 

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

В центъра на с. Бобораци

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В центъра, пред кметството

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметник-мраморна плоча

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

100/230 см., дебелина 0,30 см.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Никола Зарев

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

Октомври 1994 год.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Загиналите във войните 1912-1918 и 1945 год.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

03 март

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

„В памет на падналите във войните 1912-1918 и 1945 год.”

списък на загиналите, съгласно приложение 1

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

 

15.

СНИМКА

Приложение №2

 

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

добро

Приложение 1

  1912-1918

1. Александър Кръстев

2. Владимир Нешев

3. Георги Лазаров

4. Драгомир Антов

5.  Димитър Яньов

6.  Иван Младенов

7.  Иве Величков

8.  Милан Кралев

9.  Никола Величков

10. Никола Гръчки,

11. Петър Чутурански

12. Симеон Кантурски

13. Станко Чонгарски

14. Стоянчо Кръстов

15. Фоте Величков

1945 год.

16. Евлоги Младенов

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия