1970 Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия