1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия