Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско

Протокол от заседание на РСР на ЮЗР 2017

 

Материали от проведено заседание на РСР на ЮЗР

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8


Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия