Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район

 Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.06.2018 г. в гр. Банско


Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.06.2018 г. в гр. Банско

 ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014–2020 г.) за 2017 година

 HERACLEA SINTICA града на македонските царе

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 г.

 Междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на софийска област 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ПРСР 2014-2020 (1)

 Напредък в изпълнението на ПРСР 2014-2020 (2)

 Напредък в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ОПДУ 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ОПДУ

 Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ОПОС 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ОПОС

 Напредък в изпълнението на ОПРЧС 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ОПРР 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ОПТИИ 2014-2020

 Перспективи за развитието на туризма

 Перспективи за развитието на туризма - Община Банско

 Перспективи за развитието на туризма - Община Петрич

 Правила за защита на личните данни


Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия