Архив на протоколи на Областна комисия по транспорт през 2016 година


 1. Архив на протоколи на Областна комисия по транспорт през 2016 година - Текуща страница
 2. Архив на протоколи - Областен съвет за правата на хората с увреждания
 3. Архив на протоколи на Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 4. Архив на протоколи на Областна комисия \"Военни паметници\"
 5. Архив на протоколи на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Архив на протоколи на Областен съвет по сигурност
 7. Архив на протоколи на Областна комисия \\"Военни паметници\\" през 2016 г.
 8. Архив на протоколи на Областна комисия \\"Военни паметници\\" през 2015 година
 9. Архив на протоколи на Областен съвет по земеделие и гори през 2016 година
 10. Архив на протоколи на Областна комисия по безопасност на движението през 2016 година
 11. Архив на протоколи на Епизоотична комисия през 2016 година
 12. Архив на протоколи на Комисия по заетост към областния съвет за развитие през 2016 година
 13. Архив на протоколи на Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана през 2016 година
 14. Архив на протоколи на Областен съвет по условия на труд през 2016 г.
 15. Архив на протоколи на Областен съвет за противодействие на корупцията през 2015 година
 16. Архив на протоколи на Областен съвет за противодействие на корупцията през 2016 година
 17. Архив на протоколи на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси през 2016 година
 18. Архив на протоколи на Областен съвет за развитие през 2016 година
 19. Архив на протоколи на Областен съвет за устойчиво енергийно развитие през 2016 г.
 20. Архив на протоколи на Епизоотична комисия
 21. Архив на протоколи на Областен съвет по земеделие и гори
 22. Архив на протоколи на Областна комисия по транспорт
 23. Архив на протоколи на Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 24. Архив на протоколи на Областен експертен съвет по устройство на територията
 25. Архив на протоколи на Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 26. Архив на протоколи на Областен съвет за противодействие на корупцията
 27. Архив на протоколи на Областна комисия \\"Военни паметници\\" през 2018 година
 28. Архив на протоколи на Областен съвет за тристранно сътрудничество
 29. Архив на протоколи на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 30. Архив на протоколи на Областен съвет по условия на труд
 31. Архив на протоколи на Областен съвет за развитие
 32. Архив на протоколи на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия през 2016 година
 33. Архив на протоколи на Областна комисия по безопасност на движението
 34. Архив на протоколи на Областна комисия по транспорт през 2018 година
 35. Архив на протоколи на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия през 2018 година
 36. Архив на протоколи на Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 37. Архив на протоколи на Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях

Търсене