Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Перник за периода 2020-2022 г.


 1. ик за периода 2020-2022 г.... - Текуща страница
 2. Стратегии
 3. Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Перник (2017 г. – 2019 г.)
 4. Областна стратегия за развитие на социалните услуги
 5. Областна стратегия за развитие на социалните услуги - 2010 г. - 2015 г.
 6. Областна стратегия за развитие на социалните услуги - 2016 г. - 2020 г.
 7. Областна стратегия за развитие на област Перник 2005 г. - 2015г.
 8. Областен план за подобряване безопасността на движение по пътищата - 2012-2013 г.
 9. Областен план за защита при бедствия
 10. Областна стратегия за развитие на Област Перник 2014 - 2020г.
 11. Областна стратегия за развитие на ученето през целия живот на област Перник (2013 - 2020)
 12. Областна стратегия за развитие на област Перник
 13. Областен план за младежта на област Перник
 14. Областен план за действия при временна закрила
 15. Планове
 16. Проект на план за работата на Областния съвет през 2013 г.

Търсене