Областен съвет за устойчиво енергийно развитие


Наименование Брой тегления
Zapoved OSUER RR-10.01.2019.pdf 18 Изтегли документ с име "Zapoved OSUER RR-10.01.2019.pdf"
Protokol OSUER ot 30.11.18.pdf 17 Изтегли документ с име "Protokol OSUER ot 30.11.18.pdf"
Zapoved OSUER RR-10.01.2019.pdf 13 Изтегли документ с име "Zapoved OSUER RR-10.01.2019.pdf"
Zapoved OSUER RR-18 ot 28.08.2017.pdf 23 Изтегли документ с име "Zapoved OSUER RR-18 ot 28.08.2017.pdf"
Protokol Energina efektivnost.pdf 18 Изтегли документ с име "Protokol Energina efektivnost.pdf"
copy Годишен отчет на отоплявани и охлаждани сгради държавна собственост по чл. от ЗЕЕ (1).xlsx 18 Изтегли документ с име "copy Годишен отчет на отоплявани и охлаждани сгради държавна собственост по чл. от ЗЕЕ (1).xlsx"
COPY Годишен отчет за изпълнение на общинските програми по енергийна ефективност по чл.12 (3).xls 20 Изтегли документ с име "COPY Годишен отчет за изпълнение на общинските програми по енергийна ефективност по чл.12 (3).xls"
Copy of годишен отчен по ЗЕВИ 2019г. (14).xls 22 Изтегли документ с име "Copy of годишен отчен по ЗЕВИ 2019г. (14).xls"
ЗАПОВЕД-ЕЕ-2020-2 (1).pdf 19 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД-ЕЕ-2020-2 (1).pdf"
Pravilnik OSUER 2018.pdf 19 Изтегли документ с име "Pravilnik OSUER 2018.pdf"
 1. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие - Текуща страница
 2. Областен съвет по условия на труд
 3. Областна комисия по транспорт
 4. Областен съвет за противодействие на корупцията
 5. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 8. Областен съвет за развитие
 9. Областен съвет по сигурност
 10. Областна комисия \"Военни паметници\"
 11. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 12. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Епизоотична комисия
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 20. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене