Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Дата на публикуване: 14.01.2021 14:40
Председател: д-р Симеон Василев
Секретар: Марчела Василева
Акт за създаване
Правилник

Протоколи

Протоколи (Архив):
Областна стратегия за интегриране на ромите 2013-2020
Протокол 04.05.17 г. 
Заповед №РД -78/ 06.06.17 г.
Заповед №РД161/07.11.2017 г.
Протокол 08.11.2017 г.
Протокол 04.12.18 г.
Протокол 03.12. 2019 г. 
Протокол 22.10.2020 г.


 1. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - Текуща страница
 2. Областен съвет по условия на труд
 3. Областна комисия по транспорт
 4. Областен съвет за противодействие на корупцията
 5. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 8. Областен съвет за развитие
 9. Областен съвет по сигурност
 10. Областна комисия \"Военни паметници\"
 11. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 12. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Епизоотична комисия
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен координационен център
 17. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 18. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 19. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 20. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене