Епизоотична комисия


Наименование Брой тегления
Епизоотична комисия - Заповед.pdf 9 Изтегли документ с име "Епизоотична комисия - Заповед.pdf"
Протокол 27.04.2021.pdf 8 Изтегли документ с име "Протокол 27.04.2021.pdf"
Доклад - м. април.pdf 10 Изтегли документ с име "Доклад - м. април.pdf"
Доклад - м. януари.pdf 8 Изтегли документ с име "Доклад - м. януари.pdf"
Доклад - м. февруари.pdf 9 Изтегли документ с име "Доклад - м. февруари.pdf"
Протокол 04.03.2021.pdf 10 Изтегли документ с име "Протокол 04.03.2021.pdf"
Заповед - Епизоотична....pdf 13 Изтегли документ с име "Заповед - Епизоотична....pdf"
Протокол 10.02.2021.pdf 9 Изтегли документ с име "Протокол 10.02.2021.pdf"
Доклад за областната епизоотична комисия.pdf 18 Изтегли документ с име "Доклад за областната епизоотична комисия.pdf"
Протокол 19 08 2019.pdf 11 Изтегли документ с име "Протокол 19 08 2019.pdf"
Протокл 18.12.2019.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокл 18.12.2019.pdf"
Протокл 15.10.2019.pdf 14 Изтегли документ с име "Протокл 15.10.2019.pdf"
Доклад - м. декември.pdf 12 Изтегли документ с име "Доклад - м. декември.pdf"
Протокол 08.05.2020 г..pdf 14 Изтегли документ с име "Протокол 08.05.2020 г..pdf"
Протокол 01.10.2019.pdf 11 Изтегли документ с име "Протокол 01.10.2019.pdf"
Протокол 08.10.2019.pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол 08.10.2019.pdf"
Протокол 03.09.2018.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 03.09.2018.pdf"
Протокол 03.09.2019.pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол 03.09.2019.pdf"
Протокол 05.08.2019.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 05.08.2019.pdf"
Протокол 10. 09. 2019.doc 18 Изтегли документ с име "Протокол 10. 09. 2019.doc"
Протокол 08.12.2020.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 08.12.2020.pdf"
Протокол 16.07.2019.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 16.07.2019.pdf"
Протокол 12.08.2019.pdf 11 Изтегли документ с име "Протокол 12.08.2019.pdf"
Протокол 14.01.2020.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 14.01.2020.pdf"
Протокол 12.04.2019.pdf 19 Изтегли документ с име "Протокол 12.04.2019.pdf"
Протокол 27.09.2019.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 27.09.2019.pdf"
Протокол 29.05.2019.pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол 29.05.2019.pdf"
Протокол 22.07.2019.pdf 20 Изтегли документ с име "Протокол 22.07.2019.pdf"
Протокол 27.08.2019.pdf 17 Изтегли документ с име "Протокол 27.08.2019.pdf"
Протокол 21.08.2019.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 21.08.2019.pdf"
Протокол 29.07.2019.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 29.07.2019.pdf"
Протокол 29.11.2019.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 29.11.2019.pdf"
Протокол 31.07.2019.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 31.07.2019.pdf"
Протокол 26.10.2017.pdf 14 Изтегли документ с име "Протокол 26.10.2017.pdf"
Протокол 11.09.2017.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 11.09.2017.pdf"
Протокол 12.07.2018 г..pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 12.07.2018 г..pdf"
Заповед РД-29 от 01.03.2017.pdf 10 Изтегли документ с име "Заповед РД-29 от 01.03.2017.pdf"
Заповед РД-129 от 22.08.2017.pdf 11 Изтегли документ с име "Заповед РД-129 от 22.08.2017.pdf"
Zapoved №RD-103 ot 12.12.2019.pdf 10 Изтегли документ с име "Zapoved №RD-103 ot 12.12.2019.pdf"
Утвърден правилник 08.12.2020г. (1).pdf 19 Изтегли документ с име "Утвърден правилник 08.12.2020г. (1).pdf"
 1. Епизоотична комисия - Текуща страница
 2. Областен съвет по условия на труд
 3. Областна комисия по транспорт
 4. Областен съвет за противодействие на корупцията
 5. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 8. Областен съвет за развитие
 9. Областен съвет по сигурност
 10. Областна комисия \"Военни паметници\"
 11. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 12. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 15. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 16. Областен координационен център
 17. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 18. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 19. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 20. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене