Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб


Наименование Брой тегления
Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие - Заповед.pdf 12 Изтегли документ с име "Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие - Заповед.pdf"
Заповед ОМП -2 27.01. 2020 г..pdf 24 Изтегли документ с име "Заповед ОМП -2 27.01. 2020 г..pdf"
Заповед ОМП -5 от 03.02.2020 г..pdf 31 Изтегли документ с име "Заповед ОМП -5 от 03.02.2020 г..pdf"
Заповед ОМП -4 от 31.01.2020 г..pdf 39 Изтегли документ с име "Заповед ОМП -4 от 31.01.2020 г..pdf"
Заповед ОМП -3 от 3.01.2020 г..pdf 40 Изтегли документ с име "Заповед ОМП -3 от 3.01.2020 г..pdf"
Заповед ОМР-18 ot 28.07.2017.pdf 20 Изтегли документ с име "Заповед ОМР-18 ot 28.07.2017.pdf"
Заповед ОМП-1 от 22.01.2018.pdf 24 Изтегли документ с име "Заповед ОМП-1 от 22.01.2018.pdf"
Протокол 04.11.2020 г..pdf 27 Изтегли документ с име "Протокол 04.11.2020 г..pdf"
Протокол 24.02.2017.pdf 24 Изтегли документ с име "Протокол 24.02.2017.pdf"
Протокол 13.02.2020 г..pdf 25 Изтегли документ с име "Протокол 13.02.2020 г..pdf"
Протокол 06.02.2020 г..pdf 31 Изтегли документ с име "Протокол 06.02.2020 г..pdf"
Протокол 27.01.2020 г.pdf 40 Изтегли документ с име "Протокол 27.01.2020 г.pdf"
Протокол 30.10.2019.pdf 23 Изтегли документ с име "Протокол 30.10.2019.pdf"
Протокол 30.01.2020 г.pdf 23 Изтегли документ с име "Протокол 30.01.2020 г.pdf"
Протокол 26.02.2018.pdf 23 Изтегли документ с име "Протокол 26.02.2018.pdf"
Протокол 30.10.2018.pdf 21 Изтегли документ с име "Протокол 30.10.2018.pdf"
Протокол 30.11.2017.pdf 28 Изтегли документ с име "Протокол 30.11.2017.pdf"
заповед кризисен щаб.pdf 22 Изтегли документ с име "заповед кризисен щаб.pdf"
 1. националния щаб... - Текуща страница
 2. Областен съвет по условия на труд
 3. Областна комисия по транспорт
 4. Областен съвет за противодействие на корупцията
 5. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 6. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 7. Областен съвет за развитие
 8. Областен съвет по сигурност
 9. Областна комисия \"Военни паметници\"
 10. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 11. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Епизоотична комисия
 14. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 15. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 16. Областен координационен център
 17. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 18. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 19. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 20. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене