Комисия по заетост към областния съвет за развитие


Наименование Брой тегления
Комисията по заетост при Областния съвет за развитие - Заповед.pdf 6 Изтегли документ с име "Комисията по заетост при Областния съвет за развитие - Заповед.pdf"
Регионална програма за заетост - 2021 г..pdf 8 Изтегли документ с име "Регионална програма за заетост - 2021 г..pdf"
Протокол 19.04.2021 г..pdf 9 Изтегли документ с име "Протокол 19.04.2021 г..pdf"
РПЗ 2021.pdf 9 Изтегли документ с име "РПЗ 2021.pdf"
Zapoved KZ....pdf 9 Изтегли документ с име "Zapoved KZ....pdf"
Протокол 11.02.2021-руо.pdf 9 Изтегли документ с име "Протокол 11.02.2021-руо.pdf"
Протокол 17.10.2019.pdf 14 Изтегли документ с име "Протокол 17.10.2019.pdf"
Протокол 03.02.2020.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 03.02.2020.pdf"
Протокол 17.10.2019.pdf 9 Изтегли документ с име "Протокол 17.10.2019.pdf"
Протокол 13.02.2018.pdf 17 Изтегли документ с име "Протокол 13.02.2018.pdf"
Протокол 12.02.2019 г..pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 12.02.2019 г..pdf"
Протокол 14.08.2018г..pdf 14 Изтегли документ с име "Протокол 14.08.2018г..pdf"
Протокол 06.11.2020 г..pdf 11 Изтегли документ с име "Протокол 06.11.2020 г..pdf"
Протокол 17.04.2019 г..pdf 14 Изтегли документ с име "Протокол 17.04.2019 г..pdf"
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА В ОБЛАСТ ПЕРНИК (1 АВГУСТ - 20 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.).pdf 13 Изтегли документ с име "ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА В ОБЛАСТ ПЕРНИК (1 АВГУСТ - 20 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.).pdf"
Протокол 03.02.2019г..pdf 10 Изтегли документ с име "Протокол 03.02.2019г..pdf"
Протокол 18.10.2018.pdf 19 Изтегли документ с име "Протокол 18.10.2018.pdf"
Протокол 18.04. 2018 г..pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 18.04. 2018 г..pdf"
Протокол 26.03.2019 – Копие.pdf 17 Изтегли документ с име "Протокол 26.03.2019 – Копие.pdf"
Протокол 27.03.2018 – Копие.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 27.03.2018 – Копие.pdf"
Заповед РД-28 от 1.03.2017.pdf 14 Изтегли документ с име "Заповед РД-28 от 1.03.2017.pdf"
Протокол 24.04.2017.pdf 11 Изтегли документ с име "Протокол 24.04.2017.pdf"
Заповед РД-127 от 22.08.2017.pdf 11 Изтегли документ с име "Заповед РД-127 от 22.08.2017.pdf"
Правилник (3) (3).pdf 15 Изтегли документ с име "Правилник (3) (3).pdf"
Zapoved KZ1.pdf 9 Изтегли документ с име "Zapoved KZ1.pdf"
 1. Комисия по заетост към областния съвет за развитие - Текуща страница
 2. Областен съвет по условия на труд
 3. Областна комисия по транспорт
 4. Областен съвет за противодействие на корупцията
 5. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 8. Областен съвет за развитие
 9. Областен съвет по сигурност
 10. Областна комисия \"Военни паметници\"
 11. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 12. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Епизоотична комисия
 15. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 16. Областен координационен център
 17. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 18. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 19. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 20. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене