Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана

Дата на публикуване: 20.01.2021 10:45
Председател: Иво Иванов
Секретар: Иванна Венева
Акт за създаване
Правилник
Протоколи:

Протоколи (Архив):
Прикачен документ: Заповед РД-142 от 02.10.2017.pdf с име на файл: Заповед РД-142 от 02.10.2017.pdf
Прикачен документ: Заповед РД-13 от 2017.pdf с име на файл: Заповед РД-13 от 2017.pdf

Наименование Брой тегления
Протокол 14.06.19.pdf 14 Изтегли документ с име "Протокол 14.06.19.pdf"
Протокол 12.12.2018 г.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 12.12.2018 г.pdf"
Годишен доклад за 2017.pdf 15 Изтегли документ с име "Годишен доклад за 2017.pdf"
Pravilnik 7A 06.06.2017.pdf 18 Изтегли документ с име "Pravilnik 7A 06.06.2017.pdf"
Годишен доклад за 2018.pdf 10 Изтегли документ с име "Годишен доклад за 2018.pdf"
Заповед РД-13 от 2017.pdf 17 Изтегли документ с име "Заповед РД-13 от 2017.pdf"
Протокол 25.07.2017.pdf 21 Изтегли документ с име "Протокол 25.07.2017.pdf"
Заповед РД-142 от 02.10.2017.pdf 13 Изтегли документ с име "Заповед РД-142 от 02.10.2017.pdf"
Протокол 26.01.2017.pdf 18 Изтегли документ с име "Протокол 26.01.2017.pdf"
Протокол 01.02.2018.pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол 01.02.2018.pdf"
комисия по чл.7.pdf 18 Изтегли документ с име "комисия по чл.7.pdf"
Протокл 27.11.2017.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокл 27.11.2017.pdf"
Протокол 02.02.2017.pdf 14 Изтегли документ с име "Протокол 02.02.2017.pdf"
Протокол 01.03.2018.pdf 9 Изтегли документ с име "Протокол 01.03.2018.pdf"
Протокол 03.07.2017.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 03.07.2017.pdf"
Протокол 04.12.2019.pdf 19 Изтегли документ с име "Протокол 04.12.2019.pdf"
Протокол 03.10.2018.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 03.10.2018.pdf"
Протокол 06.06.2017.pdf 18 Изтегли документ с име "Протокол 06.06.2017.pdf"
Протокол 03.08.2017.pdf 20 Изтегли документ с име "Протокол 03.08.2017.pdf"
Протокол 06.07.2018.pdf 19 Изтегли документ с име "Протокол 06.07.2018.pdf"
Протокол 14.01.2019.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 14.01.2019.pdf"
Протокол 06.08.09.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 06.08.09.pdf"
Протокол 07.06.2018г..pdf 19 Изтегли документ с име "Протокол 07.06.2018г..pdf"
Протокол 10.08.2017.pdf 10 Изтегли документ с име "Протокол 10.08.2017.pdf"
Протокол 12.07.2017.pdf 14 Изтегли документ с име "Протокол 12.07.2017.pdf"
Протокол 08.11.2018.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 08.11.2018.pdf"
Протокол 09.11.2017.pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол 09.11.2017.pdf"
Протокол 07.12.2017.pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол 07.12.2017.pdf"
Протокол 20.09.2017.pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол 20.09.2017.pdf"
Протокол 20.10.2017.pdf 18 Изтегли документ с име "Протокол 20.10.2017.pdf"
Протокол 16.07.2019.pdf 18 Изтегли документ с име "Протокол 16.07.2019.pdf"
Протокол 21.06.2017.pdf 17 Изтегли документ с име "Протокол 21.06.2017.pdf"
Протокол 14.02.2020.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 14.02.2020.pdf"
Протокол 18.11.2020 г.pdf 19 Изтегли документ с име "Протокол 18.11.2020 г.pdf"
Протокол 21.12.2017.pdf 18 Изтегли документ с име "Протокол 21.12.2017.pdf"
Протокол 17.01.2018.pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол 17.01.2018.pdf"
Протокол 26.11.2018г..pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 26.11.2018г..pdf"
Протокол 24.10.2019.pdf 21 Изтегли документ с име "Протокол 24.10.2019.pdf"
Протокол 25.07.2017.pdf 10 Изтегли документ с име "Протокол 25.07.2017.pdf"
Протокол 22.03.2018.pdf 9 Изтегли документ с име "Протокол 22.03.2018.pdf"
Протокол 28.03.2019.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 28.03.2019.pdf"
Протокол 24.07.2020.pdf 17 Изтегли документ с име "Протокол 24.07.2020.pdf"
Протокол 30.12.2019.pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол 30.12.2019.pdf"
Протокол 30.05.2017.pdf 17 Изтегли документ с име "Протокол 30.05.2017.pdf"
Протокол18.05.2018г..pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол18.05.2018г..pdf"
Протокол 31.01.2020.pdf 13 Изтегли документ с име "Протокол 31.01.2020.pdf"
 1. и омдбусмана... - Текуща страница
 2. Областен съвет по условия на труд
 3. Областна комисия по транспорт
 4. Областен съвет за противодействие на корупцията
 5. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет за развитие
 8. Областен съвет по сигурност
 9. Областна комисия \"Военни паметници\"
 10. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 11. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Епизоотична комисия
 14. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 15. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 16. Областен координационен център
 17. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 18. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 19. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 20. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене