Областна комисия по безопасност на движението по пътищата


Наименование Брой тегления
ПЛАН-ПРОГРАМА.pdf 21 Изтегли документ с име "ПЛАН-ПРОГРАМА.pdf"
Заповед РД-172 от 21.11.2017.pdf 21 Изтегли документ с име "Заповед РД-172 от 21.11.2017.pdf"
Заповед РД-82 от 12.06.17.pdf 17 Изтегли документ с име "Заповед РД-82 от 12.06.17.pdf"
Заповед РД-44 от 06.04.2017.pdf 26 Изтегли документ с име "Заповед РД-44 от 06.04.2017.pdf"
Протокол 29.11.2017.pdf 23 Изтегли документ с име "Протокол 29.11.2017.pdf"
Протокол 14.07.2020 г..pdf 18 Изтегли документ с име "Протокол 14.07.2020 г..pdf"
Протокол 13.11.2018.pdf 17 Изтегли документ с име "Протокол 13.11.2018.pdf"
Протокол 07.03.2018.pdf 24 Изтегли документ с име "Протокол 07.03.2018.pdf"
Протокол 12.09.2019.pdf 25 Изтегли документ с име "Протокол 12.09.2019.pdf"
Протокол 10.01.2019.pdf 17 Изтегли документ с име "Протокол 10.01.2019.pdf"
Протокол 04.04.2017.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 04.04.2017.pdf"
Протокол 21.01.2020 г..pdf 19 Изтегли документ с име "Протокол 21.01.2020 г..pdf"
Протокол 27.03.2019.pdf 25 Изтегли документ с име "Протокол 27.03.2019.pdf"
Протокол 17.09.18.pdf 18 Изтегли документ с име "Протокол 17.09.18.pdf"
Протокол 16.12.2020 г..pdf 20 Изтегли документ с име "Протокол 16.12.2020 г..pdf"
правила по бдп (1).pdf 24 Изтегли документ с име "правила по бдп (1).pdf"
Безопасност -ЗАПОВЕД за правила (1).pdf 23 Изтегли документ с име "Безопасност -ЗАПОВЕД за правила (1).pdf"
 1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата - Текуща страница
 2. Областен съвет по условия на труд
 3. Областна комисия по транспорт
 4. Областен съвет за противодействие на корупцията
 5. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 6. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 7. Областен съвет за развитие
 8. Областен съвет по сигурност
 9. Областна комисия \"Военни паметници\"
 10. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 11. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Епизоотична комисия
 14. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 15. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 16. Областен координационен център
 17. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 18. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 19. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 20. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене